فکر می کردم چیز هایی که امروز در وبم ثبت خواهم کرد، غمگین باشند.. آخر امروز کمی گریه کردم (فقط کمی)

اما خب، تصمیمی که از دیشب برای امروز داشتم، موضوع پستم را هم عوض کرد:))


دو / سه شب پیش بود که دوستم کتاب [ چهل نامه ی کوتاه به همسرم ، نادر ابراهیمی ] را برایم فرستاد.. امروز وقت کردم و خواندم.

امن بود و امن بود و امن:))

اخیراً به آدم ها یا نوشته ها یا فیلم ها و صوت هایی که از لحاظ فکری بهشان نزدیکم می گویم امن! و خب نادر ابراهیمی تا الآن امن بوده. نوشته هایش را دوست دارم. خاص اند. عاشق اند. عاقل اند. ساده اند و پیچیده! 

حوصله ی قضاوت ندارم اما مغزم به طرز عجیبی مقایسه گر است!

مدت ها پیش یک کتاب از فالاچی خوانده بودم. از کار های دیگرش چندان اطلاعی ندارم اما همانی را که خوانده بودم با همین کار نادر ابراهیمی گذاشتم کنار هم. نتیجه ی جالبی داشت!

ابراهیمی تأکید کرد که زندگی جدای ما نیست و بدون انسان هیچ نیست و خدا دنیا را بدون ما نمی خواهد..

و فالاچی اما نقطه ی مقابلش بود. مرگ را فقط به این دلیل می پذیرفت که اگر او نیست و اگر آدم های دیگر نیستند، دنیا هست و زندگی هم!


نادر ابراهیمی به خاطر همین برایم امن است. موقع خواندن کار هایش دیگر به عقل نیازی ندارم! با دل پیش می روم و لبخند می زنم و از این همه عشق و سادگی و حقیقت به وجد می آیم! 

اما عقل برای خواندن خیلی از کتاب ها باید باشد که اگر نباشد آدم گم و گور می شود میان یک عالمه کلمه و جمله! مثلاً برای خواندن کتاب فالاچی منِ عاشقی وجود نداشت. هر لحظه چیزی دریافت می کردم و تحلیل می کردم تا ببینم کجایش واقعیت است و کجایش نیست.

حقیقتش نمی گویم که ابراهیمی از فالاچی بهتر است. هر کدام حس های متفاوتی به من دادند. فالاچی گس و ابراهیمی شیرین!

فقط می گویم نادر ابراهیمی را تا اینجا که خواندم امن بود! 

و امروز و میان حال خرابم واقعاً بهترین موقع برای مطالعه ی این کتاب کوتاه بود. دوباره حس کردم قلبم می تپد و دوباره زندگی را در خودم دیدم. 

بگذریم از تأثیر قلم.. بگذریم که یک قلم می تواند حیات ببخشد و دیگری بمیراند!

فقط می گویم که نادر ابراهیمی امن است و خواندنش تسلای قلب!