براومده از اینجا و جا های دیگه..

خوشم اومد و گفتم منم بنویسم:)


شاید اونی که میگن باهاش به آدم خوش می گذره، من باشم..

ولی قطعاً اونی که هیچ جا نیست، منم:))


شاید اونی که عاشق عکس گرفتنه من باشم..

ولی اونی که قطعاً تو هیچ عکسی نیست، منم:))


من معمولاً تو هیچ مراسم ترحیمی نیستم ولی اگه باشم اونیَم که گریه نمی کنه.

و احتمالاً اونی که میون ضجه براش جوک بگید می زنه زیر خنده، منم!

اونی که وقتی تو ماشین می شینه مدام با چشمای درشت زل می زنه به مردم و جاده، منم! =))

اونی که موقع صحبت با آقایون غریبه به طور خودکار و خودجوش لحنش سرد و رسمی می شه، احتمالاً منم!

اگه تو جاده چالوس یهو از شیشه ی پنجره ی ماشین توش رو دیدین و نگاهتون خورد به یه دختر با بدن عجیب و غریب و چهره ی حدوداً ده / پونزده ساله که هندزفری هم تو گوششه، اون منم که یا دارم "لبیک یا حسین ، مطیعی" و یا "تونل کندوان ، یزدانی" رو گوش میدم! این یکی یقین بدونین منم!! =))

و اگه یه روز از یه دختر چند تا رنگ رو پرسیدین و نتونست تشخیص بده، اون ممکنه من باشم(کور رنگ نیستم) :/

به طور کل شناختن و پیدا کردن من خیلی راحته.. کافیه یه نگاه (محجوب) به سر تا پام بندازین:|