گفتم هستم ولی حرفم نمی آید.. سکوتم.. سکوتی عمیق.. خسته ام..

گفت بیا درباره ی فلان چیز و بهمان چیز سکوت کنیم! :دی


اصلش همین است.. ساکت شده ام در عین حرف زدن هایم.. خلاصه می گویم.. جدی می گویم.. مفصل توضیح نمی دهم.. یکهو ساکت می شوم و جواب نمی دهم و..

پانتومیم شده ام.. صامت و پر ماجرا:))


+ گفتا: خموش حافظ..!