چه قدر عنوان پست‌هایم دارد نسبت به متن بی‌ربط می‌شود:|

این‌ها که ریز ریز یادم می‌آید را فوری می‌آیم و می‌نویسم تا عُق زدن در من نهادینه شود و کمی ذهنم شخم بخورد!:))


حال یکی از عزیزانِ یکی از عزیزانم خوب نیست.. اصلاً خوب نیست.. حال این دوست من هم خوب نیست.. نیست.. نیستم

رسیده‌ام‌ به استیصال و علی می‌خواند: آی غمِ دوری! آی دل تنها!


کلمه‌ی «دِی» شور به دلم می‌اندازد.. می‌دانم قصه تمام نشده.. ولی اگر هم را ببینیم، اگر چند لحظه رو به هم بنشینیم و فقط به هم خیره بشویم، کلمه‌ی «دِی» رنگی رنگی می‌شود:))


پیشنهاد طنز را که داد، دلم قیلی‌ویلی رفت!

فکر می‌کنم، خیلی جدی شده‌ام.. من همان طاهره‌ام که از یک ایراد کوچک سیستمی قدر سه / چهار صفحه‌ی ورد مصاحبه‌ی طنز می‌نوشت و حالا نمی‌تواند!

خیلی‌ جدی شده‌ام.. بهتر است طنزم برگردد.. طنزم را برگردانم!


این پول کجاست که ما [ما های خاصی مدنظرم است] دنبالش می‌گردیم و او فراری‌ست؟!

بس است به خدا.. بس است:|