کلیدواژه چیست؟

کلیدواژه در واقع کلمات (یا ترکیبات) خاصی هستند که با توجه به آن‌ها یا جستجوی آن‌ها در بانک‌های اطلاعاتی می‌توان به تحقیق انجام شده دست یافت. این کلید ها می‌توانند چارچوب کلی بحث انجام یافته را نشان دهند.

منبع: وبلاگ نور هدایت
و اما اصل مطلب!
کلیدواژه‌های ذهن، تعبیری احتمالاً من درآوردی‌ست از اسامی یا کلماتی که در ذهن انسان پر رنگ هستند و او را به سلسه خاطرات یا اطلاعاتی می‌کشانند که عموماً موجب لرزش دل و لبخند و خیرگی و یا باعث ظهور اخم بر چهره‌ی شخص می‌شوند!
بروز حال خوب یا بد در شخص با آورده شدن نام هر کلیدواژه‌ی ذهنی‌اش به طور ناخودآگاه، نسبت مستقیم با نوع اطلاعات یا خاطراتی که مغز یا قلب ذخیره کرده‌اند، دارد!
بدین ترتیب، کلیدواژگان ذهنی من عبارتند از:
منزل، فاطمه، حنانه، طوقی، پریسا، ری‌را، [اسامی اعضای خانواده‌ام]، سارینا، مرجان، علی، علیرضا، حبیب، خورشید، سعید، امیرعلی، علی، سید علی، سادات، طاهره سادات، مریم، محیا، کلت کمری، معصوم، مصطفی، یاسا، بنیامین، صنم، عینکی، احسان خواجه‌امیری، چارتار..
نویسنده، نویسندگی، طنز، طنزپرداز، دریا، آبی، آسمانی، بنفش، شمال، مازندران، تنکابن، شهید شیرودی، شهید، شهدا، شهادت، معراج، عند ربهم یرزقون، عروج، هبوط، بودنت هست، مطهری، امامت..
فمنیست، روشنفکر، معلولیت محدودیت نیست، عمل جراحی، بی‌هوشی، کرج، تهران، بیمارستان امام خمینی، صادقیان، بهزیستی، جوشنی، نودهشتیا..
حامله، باردار، بارداری، حامگی، مادری، بچه، چادر