یکی از مشکلات عدیده‌ام، ذهنِ دائماً مشغولم است!

افکاری که ریشه ندارند. از فلان جا یکهو می‌روند به بهمان جا و اصلاً معلوم نیست چرا این قدر شلوغ می‌کنند!

نمی‌دانم.. سال‌ها پیش شیوه‌ی فکر کردنم این‌طور بود که توی ذهنم دو تا می‌شدم؛ یک موضوع را انتخاب می‌کردم و مکالمه‌وار بهش فکر می‌کردم و کلی دلیل و منطق پیدا می‌کردم!

حالا ولی نمی‌توانم این‌طوری باشم چون میان مکالمات، یکهو ذهنم می‌پیچد در آن داستان و فلان اتفاق و فلان حرفی که آخ، فلان جا نزدم و حیف، فلان جا نزدم!

خسته‌ام.. از بی‌ریشه بودن فکر هایم و از خیلی چیز ها و دارم تمرین می‌کنم ساکت باشم!