قصه شاید از یک لینک شروع شد..


یادم نیست آن شب دقیقاً چه شد ولی حرفمان کشیده شد سمت عشق‌هایی که توی قصه‌های مجازی و آنلاین، به خورد بقیه می‌دهند.

مرتضی، نمی‌دانم چه گفت ولی مضمونش این بود که چرا خودت نمی‌نویسی تا عشقی که تو ذهنت هست را نشان دهی و البته که مرتضی آن موقع‌ها جرأت نداشت من را مفرد خطاب کند! 

شروعش، شاید همین بود. پیشنهاد داد و من هم زیاد فکر نکردم و زود عمل کردم! وارد یک انجمن شدم. ثبت‌نام و شروع اولین رمانم!

حقیقتاً کار اولم را هر کس بخواند، می‌فهمد کار اول است:))

زیاد نگذشت که دستم، یا شاید ذهنم، گرم شد و داستان پشتِ داستان! منِ شش ماه بعد از ثبت‌‌نام، به گمانم سه رمانِ پایان یافته یا در حال تایپ داشتم!

به قول دوستی، بولدوزری‌ام کلاً! 

اما آن‌جا، زود به من عمقِ نازیبایش را نشان داد:)

چیز هایی دیدم و اتفاق‌هایی افتاد. تهمت‌هایی شنیدم که هنوز وقتی یادم می‌آید، داغ می‌کنم! 

و اما بدتر از همه چیز، حرفی بود که از گذشته تا حالِ من را سوزاند و خاکسترم را شست و برد! چیزی که یادم نمی‌رود. 

آن‌جا، با دوستانی آشنا شدم که گویی من بودند از شدتِ شباهت‌ها! و هر چه تلخ، هر چه زهر، آن نیشِ رفته توی قلبم به شروع آن دوستی‌ها، در! 

ولی تلخی‌ حالایم، بی‌حسی‌ام توی نوشتن، ایده‌های تلنبار شده‌ی متروکه‌ام، داستانی که یک سال است روی دستم مانده، این‌ها همه را از آن تجربه دارم و به طرز غمگینانه‌ای، بی‌حسم نسبت به مرگ یک آدم و تمام شدنِ آن‌جا!