رنگ پریده

رنگ پریده

بی طعم، بی مزه، بی رنگ..
دنیای گیجِ مه آلودِ من این گونه هاست.

پیام های کوتاه

۳ مطلب در بهمن ۱۳۹۵ ثبت شده است

همون همیشگی

باران می‌بارد.

دلم گرفته ای دوست!

هوای گریه با من..

دوربین کنترل محسوس!!!

چه بگویم به خندوانه و جناب محمدرضای سرشار؟

مادرم همچین چیزی گفت: این قسمت خندوانه رو ببین! آقای سرشار درباره‌ی نویسندگی چیزای خوبی گفته.

و من هم خب..

سرشار بود.. آقای سرشار! رضا رهگذر.. مگر می‌شد گذشت و ندید؟!!

و ما رمیت و إذ رمیت..

چند وقت بود پست ننوشته بودم؟

پنج روز کمتر از یک ماه!