رنگ پریده

رنگ پریده

بی طعم، بی مزه، بی رنگ..
دنیای گیجِ مه آلودِ من این گونه هاست.

پیام های کوتاه

۶ مطلب در شهریور ۱۳۹۵ ثبت شده است

من؟!

خندوانه‌ی دیشب را امروز دیدم..

رامبد از رضا پرسید: ده سال دیگه‌ت چه طوریه؟

پذیرفته ایم..

درد این است که پذیرفته ایم!

آدم های عجیب

خیلی ناگهانی رفتیم کرج..

راهی که دل رفت

بالاخره بعد از مدت ها راهی را رفتم که دلم می خواست:)

دخالت ممنوع!


داشتم به محتوای پست بعد وبلاگم فکر می‌کردم که یاد خاطره‌ای افتادم..

از آن جایی که به شدت خسته‌ام، اول خاطره را می‌نویسم تا بعد بنشینم و سر صبر پست بعد را بنویسم!

عاشقانه

آن ها خودِ عشق اند.