رنگ پریده

رنگ پریده

بی طعم، بی مزه، بی رنگ..
دنیای گیجِ مه آلودِ من این گونه هاست.

پیام های کوتاه

۲ مطلب در خرداد ۱۳۹۷ ثبت شده است

...

برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید

این هم یکی دیگر...V for Vendetta

1984

فریدون سه پسر داشت