رنگ پریده

رنگ پریده

بی طعم، بی مزه، بی رنگ..
دنیای گیجِ مه آلودِ من این گونه هاست.

پیام های کوتاه

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «امام حسین» ثبت شده است

شرح در متن!

خیلی ناگهانی یاد چیزی افتادم.. 

یکی از جا هایی که همیشه از حضور نداشتن در آن غبطه می خورم مربوط می شود به اتفاقی که برای مادر و پدرم افتاد.

بنده ی خدایی گفت: من امام حسین رو قبول دارم ولی اینکه علی اصغر رو برد و اون اتفاق افتاد خب واقعاً اشتباه کرد.