داشتم به محتوای پست بعد وبلاگم فکر می‌کردم که یاد خاطره‌ای افتادم..

از آن جایی که به شدت خسته‌ام، اول خاطره را می‌نویسم تا بعد بنشینم و سر صبر پست بعد را بنویسم!