رنگ پریده

رنگ پریده

بی طعم، بی مزه، بی رنگ..
دنیای گیجِ مه آلودِ من این گونه هاست.

پیام های کوتاه

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «شکست عشقی» ثبت شده است

خسران

قدیم ها تا تقی به توقی می خورد، مادر ها می زدند پشت دستشان یا روی گونه شان و پدر ها سیبیل می جویدند و با اخم های گره کرده می گفتند: آخرالزمون شده!