دیشب میخواستم وبلاگم را به روز کنم اما خب، فرستاده هایش جلویم را بی اینکه بفهمند، گرفتند:)