رنگ پریده

رنگ پریده

بی طعم، بی مزه، بی رنگ..
دنیای گیجِ مه آلودِ من این گونه هاست.

پیام های کوتاه

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «کلیدواژه» ثبت شده است

کلیدواژه‌های ذهن

کلیدواژه چیست؟

کلیدواژه در واقع کلمات (یا ترکیبات) خاصی هستند که با توجه به آن‌ها یا جستجوی آن‌ها در بانک‌های اطلاعاتی می‌توان به تحقیق انجام شده دست یافت. این کلید ها می‌توانند چارچوب کلی بحث انجام یافته را نشان دهند.

منبع: وبلاگ نور هدایت
و اما اصل مطلب!
کلیدواژه‌های ذهن، تعبیری احتمالاً من درآوردی‌ست از اسامی یا کلماتی که در ذهن انسان پر رنگ هستند و او را به سلسه خاطرات یا اطلاعاتی می‌کشانند که عموماً موجب لرزش دل و لبخند و خیرگی و یا باعث ظهور اخم بر چهره‌ی شخص می‌شوند!
بروز حال خوب یا بد در شخص با آورده شدن نام هر کلیدواژه‌ی ذهنی‌اش به طور ناخودآگاه، نسبت مستقیم با نوع اطلاعات یا خاطراتی که مغز یا قلب ذخیره کرده‌اند، دارد!
بدین ترتیب، کلیدواژگان ذهنی من عبارتند از: